Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

En Röd, Röd Ros

(A Red, Red Rose)

Min vän är lik en röd, röd ros,
Som väckts af juni-dag;
Lik ljufva visors melodi
I innerligt behag.

Så huld som du min fagra mö
Är varm den tro jag gaf;
Och jag skall älska dig, till dess
Ej droppe fins i haf.

Till dess ej droppe fins i haf,
Tills sol smält klippans häll;
Och jag skall älska dig, min vän,
Alit in i lifvets qväll.

Och far nu väl, min enda vän,
Farväl, farväl en tid!
Jag kommer åter snart, om än
Oss skiljde verlden vid.