Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

För Fordna Dar

(Auld Lang Syne)

Skall gammal vänskap glömmas bort,
Skall den ej dröja qvar?
Skall gammal vänskap glömmas bort,
Och glada barndomsdar?

För fordna glada dar, min vän,
För fordna dar.
En hågkomstskål vi dricka må
För fordna dar!

Vi plockat blommor gladt, vi två,
Kring höjd och däld det bar;
Men många trötta fjät vi gått
Se'n fordna dar.

I bäcken plaskade vi två,
Tills sent på qväll'n det var ‐
Men vida haf ha skiljt oss åt
Se'n fordna dar.

Räck mig din hand, min gamle vän,
Se här min hand du har,
Och hjertligt dricka vi derpå
För fordna dar!

För fordna glada dar, min vän,
För fordna dar.
En hågkomstskål vi dricka må
För fordna dar!