Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

Skottar, Som Med Wallace Blödt

(Scots, Wha Hae)

Skottar, som med Wallace blödt
Som med Bruce ha faran mött,
Som för äran städse glödt,
Framåt, seger eller död!

Nu är stridens timme när
Se, i slutna leder der
Nalkas stolte Edwards här ‐
Edward, slafveri och nöd!

Den, som bär förrädarns glaf,
Den, som fegt vill bli en slaf,
Är ej värd de tappres graf.
Gripe han till flykten snöd!

Den för frihet, kung och lag
Kämpa vill i blodigt slag,
Fri är, föll han ock i dag.
Hjeltar, framåt, Bruce det böd!

Se, hvad sorg förtryckarn bragt,
Edra barn i bojor lagt,
Att dem lösa ur hans makt
Offre vi vår hjertblod röd!

Slån tyrannens skaror ner!
Våldet skall ej råda mer,
Frihet hvarje svärdshugg ger,
Framåt, seger eller död!