Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

Lassie Lie Near Me

Lang hae we parted been,
Lassie my dearie;
Now we are met again,
Lassie lie near me.

Near me, near me,
Lassie lie near me;
Lang hast thou lien thy lane,
Lassie lie near me.