Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

Scoit A Chath

(Scots, Wha Hae)

Scoit a chath faoi Uallas treun,
Scoit a threorí an Bhrúsai déan,
Fáilte romhaibh chum casgairt fein.
No chum lannairí bhuaidh'!

Nois an uair 's anois an lá!
Féach air dhúbhchan aghaidh an chath'!
Feuch chúmhaehd Eadbhaird ann san bh-faith -
Slabhraidhe 's daoirse chruadh!

Cia a bheidhear 'nn a bhrath' doir táir?
Cia ann uaimh fann-chladhair air Iár?
Cia 'nn a sglábhaidh fhuar gan náir'?
Bhrath' doir uainn le uadh!

Cia 'r son Alban thairneoghas lann
Na saoirse dil' go lúthmhor teann?
Le saoirse seas' no luidhe 'sa n-dreann
Luain Alban liom go luath!

Dar dubh-amhghair ann-bhriog trom!
Dar do chlann faoi géar-chuing crom!
Beidh ar bh-féitheach' falamh, lorn.
No beidhid saor gan bhréag.

Fúibh air lár an sladthóir sín'!
'S tíorán shíor gach námhad faon!
Ta saoirse ann gach buille dian!
Libh! chum buaidh no éag'!