Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

An T-Am Fad O

(Auld Lang Syne)

Ar choir sean-cháirde 'leigean uainn
Gan cuimhniughadh 'rra go deo?
Ar choir sean-cháirde 'leigean uainn,
'S an t-am bhé ann fad ó?

Air son an am' fad ó, a ghrádh,
Air son an am' fad ó;
A' s olfamiud deoch mhuinteardha
Air son an am' fad ó.

Bhiodh mise a' s tu 'baint nóininidh
'S aig imirt d' oidhch' 's dhe ló,
Acht is iomdha cos a shiubhlamar
Ó d' imthigh an t-am fad ó.

Air son an am' fad ó, a ghrádh, etc.

Ó d' éirigheadh grian bhidhmir araon
Ag rith san sruth le gleo,
Acht bhé tonna treuna eadrainn
Ó d' imthigh 'n t-am fad ó.

Air son an am' fad ó, a ghrádh, etc.

A 's so mo lámh dhuit, chara dhil,
A 's tabhair dham Iámh go beo,
A 's ólamuir aon ghloine mhaith
Air son an am' fad ó.

Air son an am' fad ó, a ghrádh, etc.