Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

O Reik Mij Nu Den Zilvren Kelk

(My Bonie Mary)

O reik mij nu den zilvren kelk,
Waarin het sap der druive blinke,
Opdat ik, vóór ik henen ga,
Ter eere mijner liefste drinke.
Het onweêr zweept de broze boot,
Waarin de makkers mij verbeiden;
Het oorlogschip ligt klaar ter reê ‐
Ik moet, o Mary, van u scheiden!

De wimpel waait, de trommel dreunt,
Ten kampe rust zich ieder moedig;
Men hoort van ver het krijgsgehuil,
De strijd is hevig, heet en bloedig...
Maar 't is het onweêr noch 't gevecht,
Wat ramp ze mij ook voorbereiden ‐
O Mary, wat mij aarzlen doet,
Dat is, dat ik van u moet scheiden!