Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

Mijn Lief Is Als De Roode Roos

(A Red, Red Rose)

Mijn lief is als de roode roos
Den knoppe versch ontsprongen;
Mijn lief is als de melodie
Bij snarenspel gezongen.

Ik min u met mijn hart, schoon lief,
Zoo teêr als met mijne oogen:
Ge blijft mij duur tot dat de zon
De zeeën zal verdroogen.

Tot dat de rotsen smelten in
Den gloed der zonnestralen
Beminnen zal ik u zoo lang
Als ik zal ademhalen.

Vaarwel, zoet lief, mijn eenig lief!
Nu moat ik henen ijlen ‐
Ik keere weêr, al scheidden ons
Tien duizend lange mijlen!