Alloway Burns Club Title
www.allowayburnsclub.org.uk

A Všemu Vzdor ‐ A Přeci!

(A Man’s A Man For A’ That)

Že má se chudá poctivost
se svislou hlavou vlěci? ‐
To sketa dí! ‐ My smělí dost
být chudými jsme přeci!
Vzdor klopotě, jeá dusí nás
a přes ty všechny věci:
je vznešenost jen mince ráz,
a muž je zlatem přeci.

At' stačí nám jen na chleba
a šerku a ty věci, ‐
kment bloud měj, víno dareba,
jen muž je člověk přeci.
Přes pozlátkové pavučí,
ty cetky a ty věci
muž poctivý, at' nejchudší
jest králem lidí přeci.

Jak čepýří se hejsek ten!
má erb a tak ty věci:
sta kleká jich, když hlesne jen,
a on je hlupák přeci.
Přes všechen lesk, jímž oplývá,
ty řády, stuhy, věci
muž volný se naň podívá
a usměje se přeci.

Král knížecí muž' titul dát
a šerpu manské pleci,
však ctného muže udělat,
to nedokáže přeci!
Přes dustojenství každý druh,
a šlechtické ty věci:
tvář poctivá a silný duch
tím nejvyšším jsou přeci.

Tož modlem se, at' stane se
a stane se to přeci, ‐
by čest a duch si země kruh
své podmanily věci.
Ba všemu vzdor, žet' jedenkrát
po širém světě přeci
muž podle muže bude stát
jak bratr plecí k pleci!